Tato stránka používá cookies a další technologie, které umožnují zkvalitňovat naše služby.

Kategorie

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti MHdent.com s. r. o. jsou závazným ustanovením a shrnují vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi společností MHdent.com s. r. o. se sídlem Stružná 129, Stružná, PSČ 364 71 a provozovnou Bezručova 8, Karlovy Vary, PSČ 360 01, tel. č: +420 739 677 683, IČO 05429897, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou 33255 C  ( dále jen Dodavatel) a fyzickými či právnickými osobami v roli zákazníků (dále jen Odběratel).

2. Objednávka
Objednávku učiní Odběratel přímo v internetovém obchodě. Po zadání elektronické objednávky do objednávkového systému (poté, co Odběratel dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou. Platí aktuální informace v internetovém obchodu u příslušného produktu. Produkty jejichž výroba či dodávky byly ukončeny, dodává Dodavatel pouze do vyprodání zásob.

3. Ceny
Ceny zboží, služeb a doručení jsou v internetovém obchodě uvedeny včetně DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce. Součástí zásilky je doklad o koupi v našem obchodě - faktura.

4. Doba dodání zboží
Zboží, které je skladem je Dodavatel schopen vyexpedovat týž pracovní den, pokud objednávka byla uskutečněna před 11 hodinou dopolední. Zboží, které skladem není, Dodavatel vyexpeduje do vou až tří následujících pracovních dní. Společně s obvyklou dobou dodání expresních balíků dopravními společnostmi DHL a PPL dochází k doručení naskladněné zásilky Odběrateli hned následující pracovní den, v případě nenaskladněného zboží trvá doručení obvykle dva až tři pracovní dny. V případě, že Dodavatel není schopen zajistit vyexpedování zboží do třech dní, kontaktuje Odběratele, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s Odběratelem způsob realizace této objednávky. Koncem pracovního dne pro objednávky je považována 11. hodina dopolední. Po 11. hodině bude objednávka vyexpedována následující pracovní den.

5. Způsob platby 
Platba kartou je primarní platební způsob při objednání v internetovém obchodě přímo pri zadávání objednávky. Další možný způsob je  platba převodem a to na bankovní účet Dodavatele - FIO banka 2301076673/2010.  Objednávka je v tomto případě ze strany Dodavatele vyřizována až od okamžiku připsání peněz na jeho bankovní účet. Při objednávce dopravu účtujeme částkou 150 Kč včetně DPH. 
6. Odstoupení od smlouvy ze strany Odběratele/Reklamační řád
6.1. Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv telefonicky na čísle +420 739 677 683Dle zákona 367/2000 Sb. má Odběratel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí bez udání důvodů. Při reklamaci odebraného zboží musí Odběratel postupovat následovně: Kontaktovat Dodavatele telefonicky na tel. č.  +420 739 677 683, informovat ho slovně i následně písemně o nedostatcích či poruchách.  V obou případech musí být zboží vráceno na adresu provozovny Dodavatele (Bezručova 8, Karlovy Vary, 360 01) jako doporučený balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží musí být vráceno včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod. Pokud je zboží vráceno rozbalené, použité či poničené vyhrazuje si Dodavatel právo přiměřeně ponížit vracenou částku. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura. Na základě takto vráceného zboží budou Dodavatelem vráceny peníze za zboží. Dodavatel je ze zákona oprávněn účtovat si v takovém případě náklady, které mu s vrácením zboží vznikly. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Dodavatel schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Odběratele zpět.
6.2. Jinak je tomu při porušení originálního balení produktů, které jsou zdravotnickým materiálem. Otevřením je takové zboží je považováno za znehodnocené a nelze ho tedy vrátit či vyměnit.
6.3. Zákazník má povinnost, doručené zboží při převzetí zkontrolovat a v případě jakýchkoli nesrovnalostí neprodleně kontaktovat Dodavatele na tel. č.:  +420 739 677 683. Společnost MHdent.com s. r. o. si vyhrazuje právo kdykoli tento Reklamační řád změnit. 
7. Ochrana osobních údajů
7.1 Souhlasím s tím, že společnost MHdent.com s. r. o., Stružná 129, Stružná 364 71  je, jakožto správce, oprávněna zařadit Odběratelem poskytnuté údaje v rozsahu - e-mailová adresa - do databáze příjemců obchodních sdělení. Dále souhlasím s jejich následným zpracováním, a to i prostřednictvím zpracovatele pro účely zasílání informací, novinek a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být v budoucnu přiřazeny za podmínek zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) i další údaje. Beru na vědomí, že mám práva dle § 11, 21 ZOOÚ, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas mohu bezplatně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se mohu na společnost obrátit a případně se s podnětem mohu obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha.
7.2 Osobní údaje Odběratele je možno na základě písemné žádosti či zasláním e-mailu na adresu info@mhdent.com odstranit z databáze.
7.3 Osobní údaje Odběratelů Dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. 
7.4 Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
7.5 Společnost si vyhrazuje právo nezaslat objednávku učiněnou Odběratelem, který zadal neplatný email, nebo neplatné telefonní číslo.
7.6 Zároveň Odběratel prohlašuje, že je oprávněným uživatelem poskytnuté e-mailové adresy a v případě, že se jedná o firemní e-mailovou adresu, poskytuje výše uvedený souhlas k jejímu využití za účelem zasílání obchodních sdělení jménem společnosti, která danou e-mailovou adresu vlastní nebo oprávněně užívá.
7.7 Společnost MHdent.com s. r. o. prohlašuje, že náš veb používá cookies pouze z technických účelů,a že v nich neukládáme žádné osobní údaje ani je dále nijak nezpracováváme.