Tato stránka používá cookies a další technologie, které umožnují zkvalitňovat naše služby.

Kategorie


Přijatá zakázka na hybridní třmen. Model s pěti implantáty a wax-up/set-up. Nutkno podotknout že toto jsou fotky pořízené až po dokončení práce. Wax-up byl v mnohem lepším stavu před naším zásahem.
První krok před jakoukoliv komunikací se zákazníkem je digitalizace zakázky a zmapování komplikací a omezení. To je, maximální vertikální výška, úhly sklonů implantátů, rozsah oblouku a podobně.
Změříme maximální předpokládanou výšku konstrukce (zde není problém). Pak vytvoříme jednoduchý třmen a pokusíme se ho umístit do disku frézy, aby jsme si ověřili že je možné třmen vyrobit. A zde nastala komplikace.

Implantát na pozici 16 svírá s ostatními iplantáty úhel větší než 60stupňů. Fréza dokáže frézovat do 30° vůči rovině disku tak je tento třmen nemožné vyrobit v jednom kuse. Imlantáty 12,22,24,26 je možné frézovat společně bez problému.

Po diskuzi se zákazníkem a vysvětlením situace jsme se dostali k závěru. Vyrobit hybridní třmen z kterého vyloučíme impl 16, který nahradíme integrovaným individuálním abutmentem.

Na pozici 16 jsme navrhli individuální abutment s hex konekcí.


Abutmen má emergence profile ukončen těsně nad gingivou a jeho retenční část s budoucí náhradou je ve směru ostatních implantátů.


Hotový abutment s hex konekcí.

Na modelu před další fází, před dalším skenováním. Zde jsme již připraveni na hybridní třmen.

Nová pracovní situace, nový sken. Na detajlu individiální abutment


Navržený hybridní třmen

Pozice preparací přesne koresponduje s pozicí zubů waxupu. Toto opravdu není snadné a zde se opravdu hodně věcí dá pokazit.

Detajl dosedu na gingivu a čistících kanálů.Průřez třmenem v pozici implantátu ukazující emergence profile ve vztahu k gingivě.Vyfrézovaný třmen. Arum Ti-5. Identický materiál jako je použit na iplantáty samotné.

Detajl iplantátových konekcí a dosedu na indvidiální abutment.

Opracovaný třmen. Doleštěné dosedy na gingivu.


Detajl přesnosti dosedu abutmentu a třmenu. Na palatinalni straně je pořád patrný nedoleštěný okraj.


Hotový hybridní třmen připravený na poslední fázi.

Naskenovaný třmen, jeho preparace. Nahoře s původním skenem waxupu.


Odspoda nahoru. Sken waxupu. Plněanatomické korunky. Zredukované konstrukce pro vrstvenou keramiku.Úplný začátek a situace teď.


Vyfrézované a vysintrované korunky.
Hotovo a Zabaleno.